kentriko banner omorfos teliko33kosmos

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2019 15:33

Πως θα μπορούσε ο δήμος Γαλατσίου να εξασφαλίσει χρηματοδότηση από τους ίδιους τους δημότες προς όφελος της τοπικής κοινωνίας...

Written by
Rate this item
(0 votes)

 

Σε κάποιες χώρες της Ευρώπης, κυριαρχούν οικονομικά μοντέλα με τη συμμετοχή κεφαλαίων από τους ίδιους τους πολίτες προς όφελος τους πάντα! Κάτι τέτοιο είναι πρωτόγνωρο για τη χώρα μας αλλά αν υπάρχει θέληση, καθόλου ακατόρθωτο. Γιατί όχι και στο δήμο Γαλατσίου λοιπόν...

Στο παρακάτω  άρθρο θα διαβάσουμε ποιο είναι το μοντέλο που ενεργοποιεί τους πολίτες στον τομέα της οικονομικής ενίσχυσης προς το δήμο που διαμένουν βελτιώνοντας την καθημερινότητα τους.

Το φαινόμενο του crowdfunding έχει έρθει τα τελευταία χρόνια και μας συστήνει τον κόσμο της εναλλακτικής χρηματοδότησης, αξιοποιώντας τη δύναμη των μικρών συνεισφορών για τη χρηματοδότηση έργων, προϊόντων και υπηρεσιών.

Μια υποκατηγορία αυτού, το λεγόμενο Civic Crowdfunding δεν αποτελεί μόνο μια ευκαιρία εξασφάλισης κεφαλαίων, αλλά και έναν τρόπο για τη δημιουργία συμπράξεων μεταξύ κρατικών φορέων, επιχειρήσεων και πολιτών για την ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων. Με πλεονεκτήματα που ξεπερνούν σημαντικά την άντληση κεφαλαίων, το civic crowdfunding έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει σημαντικό μοχλό στη συμμετοχή της κοινότητας στις τοπικές υποθέσεις.

Τι είναι το Civic Crowdfunding;

Ο όρος «civic crowdfunding» αναφέρεται σε μια υποκατηγορία του crowdfunding μέσω της οποίας οι πολίτες, συχνά σε συνεργασία με την κυβέρνηση ή τους τοπικούς φορείς, προτείνουν, χρηματοδοτούν και υλοποιούν έργα που αποσκοπούν στην παροχή υπηρεσίας ή στην προσφορά δημόσιας αξίας μέσω ενός έργου βελτίωσης της τοπικής κοινωνίας».

Τυπικά, οι ιδέες προέρχονται από το πλήθος και τοποθετούνται σε ειδικές crowdfunding πλατφόρμες στο Διαδίκτυο, όπου οι δυνητικοί χρηματοδότες είναι σε θέση να αναζητήσουν και να κάνουν οικονομικές συνεισφορές σε έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν σε περιοχές του ενδιαφέροντος τους ή σε ιδέες που αντικατοπτρίζουν τις προσωπικές τους προτιμήσεις. Αυτές οι δράσεις αντιπροσωπεύουν ένα νέο μοντέλο συμμετοχής της κοινότητας, επιτρέποντας στους πολίτες να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην βελτίωση των τοπικών περιοχών και όχι μόνο.

Γιατί να υιοθετηθεί από τις τοπικές Αρχές;

Το civic crowdfunding μπορεί να βρίσκεται ακόμη στα αρχικά στάδια ανάπτυξης του στην Ελλάδα, την ίδια στιγμή που η προσέγγιση αυτή δείχνει να υιοθετείται όλο και περισσότερο από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές τοπικές Αρχές, λόγω των πολυάριθμων οικονομικών και κοινωνικών πλεονεκτημάτων που μπορεί να αποφέρει.

Μερικά από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η εφαρμογή του Crowdfunding στους Δήμους είναι τα εξής:

  • Η δυνατότητα συγκέντρωσης πρόσθετων πόρων για έργα βελτίωσης τοπικών δομών.
  • Μια νέα προσέγγιση για την εμπλοκή και τη συμμετοχή των πολιτών.
  • Η δυνατότητα λήψης σημαντικών επενδυτικών αποφάσεων
  • Η δυνατότητα αύξησης της καινοτομίας και του πειραματισμού, μειώνοντας ταυτόχρονα τον κίνδυνο και το κόστος της αποτυχίας.
  • Η βελτιωμένη συνοχή και ανθεκτικότητα της κοινότητας.

Ενώ τα οικονομικά οφέλη είναι αυτά που αρχικά προσελκύουν τις τοπικές αρχές να υιοθετήσουν το civic crowdfunding, στην πορεία διαπιστώνεται ότι τα κοινωνικά οφέλη αντισταθμίζουν τα αντίστοιχα οικονομικά. Ειδικότερα, η νέα αυτή προσέγγιση για την εμπλοκή και τη συμμετοχή των πολιτών, η οποία καθίσταται δυνατή από το civic crowdfunding, είναι πολύτιμη για τις τοπικές αρχές. Οι πολίτες εκφράζουν την επιθυμία να συμμετάσχουν περισσότερο στη λήψη αποφάσεων των Δήμων, ιδιαίτερα στις διαδικασίες σχεδιασμού και κατανομής του προϋπολογισμού. Το civic crowdfunding διευκολύνει ουσιαστικά ένα μοντέλο όπου οι απαιτήσεις των πολιτών και η προσφορά των τοπικών αρχών μπορούν να ικανοποιηθούν αποτελεσματικότερα.

Από την πλευρά του πολίτη, παρέχεται η δυνατότητα μιας πολύ πιο ισχυρής και ικανοποιητικής συμμετοχής στις τοπικές και κρατικές υποθέσεις, ενώ από την πλευρά των δημοτικών Αρχών ενθαρρύνεται η ανάπτυξη πιο ανθεκτικών κοινοτήτων και τα έργα τα οποία χρηματοδοτούνται ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.

Ελπίζουμε ότι εφοδιάζοντας την τοπική αυτοδιοίκηση με τις απαραίτητες γνώσεις και τα κατάλληλα εργαλεία γύρω από το crowdfunding, θα οδηγηθούμε σε ισχυρότερες κοινότητες, πιο ελκυστικές γειτονιές και πιο δημοκρατική προσέγγιση της συμμετοχής της κοινότητας.

Πηγή: http://www.epixeiro.gr

 

Last modified on Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2019 15:54

3 IES AD

deseo teliko

boskopoula teliko

Uhair ingalatsi