Καμίνι Γαλατσίου

Το καμίνι στο Γαλάτσι ιδρύθηκε με σκοπό να προβάλει πολιτιστικές εκδηλώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες στα παρακάτω τηλέφωνα.

 

Ρεθύμνης 36 & Χρ. Καψάλη 14: 210-2927330