Εφορία ΔΟΥ Γαλατσίου

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ΔΟΥ Γαλατσίου, επικοινωνήστε στα παρακάτω τηλέφωνα.

 

 

Διεύθυνση ΔΟΥ Γαλατσίου 

Χριστιανουπόλεως 103 ΓΑΛΑΤΣΙ 11146 Google map 

 

Τηλ. Επικοινωνίας ΔΟΥ Γαλατσίου

Εισόδημα: 2102925845

Κώδικας: 2102929209

Ελεγκτές: 2102920334

Επόπτης: 2102136765

Διευθυντής: 2102921336

Τεχνική Υποστήριξη: 2102926895

Μητρώο: 2102138042

Γραμματεία: 2102925844

Επιστροφή: 2102135410

Αναπληρωτής: 2102930650

Εξ. Ταμείο: 2102925637

Κεφάλαιο: 2102138041

Υποδιευθύντρια: 2102138058

Δικαστικό: 2102133759

Φ.Π.Α.: 2102925846

Αυτοκίνητα: 2102914069

ΕΘΕΚ: 2102925701

Πρ. Εσόδων: 2102138043

Έσοδα: 2102925847