ΚΕΠ Γαλατσίου

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ΚΕΠ Γαλατσίου, επικοινωνήστε στα παρακάτω τηλέφωνα. 
 
1ο ΚΕΠ (Τράλλεων 114 & Ιω. Φωκά): 2102910539
2ο ΚΕΠ (Ελ. Βενιζέλου 27): 2102132490
3ο ΚΕΠ (Καλόγ. Σαμουήλ 7): 2102912200