kentriko banner omorfos teliko33kosmos

Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2011 13:26

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Γαλατσίου 2012-2014

Written by
Rate this item
(0 votes)

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η Α’ φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Γαλατσίου για την περίοδο 2012 - 2014, το οποίο αφορά στο σύνολο των έργων και δράσεων που η δημοτική αρχή φιλοδοξεί να υλοποιήσει εντός της παραπάνω τριετίας. Οι τέσσερις άξονες στους οποίους θα αναπτυχθεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι η Κοινωνική Πολιτική, το Περιβάλλον και η Ποιότητα Ζωής, η Τοπική Οικονομία και Απασχόληση και τέλος η βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και οικονομικής κατάστασης του Δήμου Γαλατσίου.

Βάσει του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 («Καλλικράτης») η κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους ΟΤΑ α’ βαθμού είναι υποχρεωτική. Εχει πολυτομεακό χαρακτήρα και καλύπτει όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων ενός ΟΤΑ και η εκπόνησή του απαιτεί τη συμμετοχή τόσο των αιρετών και υπηρεσιακών στελεχών ενός ΟΤΑ, όσο και της τοπικής κοινωνίας όπως αυτή εκφράζεται μέσα από μεμονωμένους δημότες αλλά και τους κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς της πόλης. Γι’αυτό και το κείμενο είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέχρι την 1η Δεκεμβρίου προκειμένου να ενσωματώσει και τις προτάσεις των δημοτών - οργανωμένων και μη - οι οποίοι όφειλαν να απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με:
- τα κυριότερα προβλήματα που απασχολούν την περιοχή μας,
- τις δράσεις που εκείνοι προτείνουν για να προωθηθεί η ανάπτυξη του τόπου και η βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου και των υπηρεσιών του και
- τη διατύπωση της άποψής τους σχετικά με την προτεινόμενη Στρατηγική και τους Αξονες Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος έως το 2014.
Εν ολίγοις, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα θα λέγαμε πως αποτελεί το όραμα της εκάστοτε δημοτικής αρχής για την πόλη της γι’αυτό και, όπως θα δείτε παρακάτω, ίσως κάποιες από τις δράσεις σάς φανούν κάπως αόριστες ή ακόμα και... ιδεατές.
Αξίζει να σημειώσουμε πως την Εκτελεστική Επιτροπή που εισηγήθηκε το Επιχειρησιακό στο Δημοτικό Συμβούλιο, αποτελούσαν οι Κυριάκος Τσίρος, δήμαρχος και πρόεδρος της Επιτροπής, Ευθύμιος Παναγιωτακόπουλος, αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Αθανάσιος Μπούρας αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών, Κωνσταντίνος Ζώμπος, αντιδήμαρχος Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών, Σοφία Λεπίδα - Ντάγλα, αντιδήμαρχος Παιδείας, Χριστίνα Μπούρα, αντιδήμαρχος Πρασίνου ενώ στην τελική συνεδρίαση της Επιτροπής, όπου ομόφωνα εγκρίθηκε το κείμενο, συμμετείχαν και τα στελέχη του Δήμου Γαλατσίου Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος, πρόεδρος του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού, Μαρία Αλιμπέρτη, πρόεδρος του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Μαρία Χωριανοπούλου, πρόεδρος της Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρείας Διαχείρισης Ακινήτων του Δήμου, Ιουλία Βαθρακοκοίλη, διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών, Χριστίνα Δαβέτα, διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών, Παναγιώτης Σπηλιόπουλος, διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών, Μαρία Γκόγκου, διευθύντρια ΚΕΠ και υπεύθυνη της Κοινωνικής Υπηρεσίας, Αννα Γιώτη, μέλος της Ομάδας Διοίκησης Εργου για τη σύνταξη του Επιχειρησιακού και Αννα Παναγιωτίδου, επίσης μέλος της Ομάδας Διοίκησης Εργου.

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οπως είπαμε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι και οι προτεραιότητες της τοπικής ανάπτυξης καθώς και η οργάνωση των υπηρεσιών του ΟΤΑ και των επιχειρήσεών του και παράλληλα εξειδικεύονται οι δράσεις της τριετίας για την επίτευξη των στόχων αυτών.
Οι γενικοί στόχοι ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος αφορούν στην προώθηση της τοπικής ανάπτυξης, την εσωτερική ανάπτυξη του ΟΤΑ ως οργανισμού και την ανάπτυξη των συνεργασιών των ΟΤΑ και της επιρροής άλλων φορέων.
Οι παραπάνω στόχοι εμπεριέχουν μια σειρά ειδικών στόχων, οι οποίοι αφορούν στους εξής τομείς:
- Προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής του ΟΤΑ.
- Βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας των ΟΤΑ μέσω του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού για το προσωπικό, τον εξοπλισμό, τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις του.
- Προώθηση του αναπτυξιακού και κοινωνικού τους ρόλου.
- Βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των κατοίκων του ΟΤΑ.
- Καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
- Αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη κατανομή και αξιοποίηση των πόρων.
- Προσέλκυση πρόσθετων οικονομικών πόρων.
- Επίσπευση της ωρίμανσης και της υλοποίησης των δράσεων.
- Περιορισμό της αποσπασματικής αντιμετώπισης των προβλημάτων.
- Συντονισμό των δομών του ΟΤΑ, τη βελτίωση του τρόπου διοίκησης και την προώθηση του εσωτερικού μετασχηματισμού των ΟΤΑ.
- Ανάπτυξη συνεργασιών με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.
- Ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας και την αύξηση της δυνατότητας κοινωνικού ελέγχου.
- Αναβάθμιση του επιπέδου συνεργασίας των ΟΤΑ με φορείς του ιδιωτικού, δημόσιου και κοινωνικού τομέα για τη συντονισμένη προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την από κοινού παροχή υπηρεσιών.

ΤΙ ΕΙΠΕ
Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

Διχασμένη παρουσιάστηκε η αντιπολίτευση στο θέμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος καθώς ο «21ος Αιώνας» και ο Γ. Καπέλης ενέκριναν το σχέδιο, οι Γ. Χαραλαμπίδης, Α. Παπαδοκωστόπουλος και Ε. Αυλωνίτου το καταψήφισαν και η Ε. Ζέρβα ψήφισε λευκό.
Επαρκές χαρακτήρισε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Γαλατσίου για την τριετία 2012-2014 ο κ. Νίκος Μαγκανάρης του «21ου Αιώνα», ο οποίος μεταξύ άλλων είπε: «Θεωρούμε πως σε μία δυσμενή χρονική συγκυρία, σε μια περίοδο εθνικής και διεθνούς κρίσεως, αυτό το σχέδιο είναι επαρκές. Αυτό που θέλουμε να τονίσουμε εμείς είναι πως πρέπει να οριστούν προτεραιότητες: πρώτον, πώς θα αντιμετωπιστεί η οικονομική δυσπραγία και δεύτερον πώς θα λειτουργήσουν οι υπηρεσίες με το υπάρχον προσωπικό. Πρέπει ως δήμος να δουλέψουμε περισσότερο για την ποιότητα ζωής, να αναδείξουμε το θέμα του Παλαί και να παρουσιάσουμε με σαφήνεια τι θέλουμε να κάνουμε εκεί, να δούμε το θέμα της Δημοτικής Αστυνομίας, του Μετρό και να γίνουν οι σωστές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και όλα αυτά με στόχο την αναβάθμιση της ζωής των πολιτών μας.»
Την πεποίθησή του ότι ο Δήμος δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στο Πρόγραμμα αυτό και πως ετοιμάζεται «σχετικό πακέτο για τους ιδιώτες» εξέφρασε ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Γαλατσίου κ. Γρηγόρης Χαραλαμπίδης. «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα μετατραπεί σε Α.Ε. Αυτού του είδους η ανάπτυξη αφορά μεγάλες επιχειρήσεις που θα πάρουν το “πακέτο” και θα τεθεί το δίλημμα: προτιμάτε να κλείσει το Αλσος ή να το πάρει ιδιώτης; Πόσο ακόμα θα αφηνόμαστε σε αυτόν τον κατήφορο; Θα σταματήσουμε ποτέ; Θα το αντιμετωπίσουμε;»
Στο ίδιο μήκος κινήθηκε και ο κ. Αρης Παπαδοκωστόπουλος του «Αλλου Δρόμου», ο οποίος είπε: «Η πραγματικότητα σας διαψεύδει. Οι παιδικοί σταθμοί είναι σε ακατάλληλες συνθήκες, τα ΑμΕΑ και οι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα δεν μπορούν να βαδίσουν στα πεζοδρόμια της πόλης μας, το αίσχος με το θέμα των συμβασιούχων δεν έχει σταματήσει... τι συζητάμε τώρα;»
Πρόβλεψη πως το τριετές αυτό σχέδιο θα κολλήσει στη νοοτροπία της διοίκησης που έχει μεγάλες ανεπάρκειες προγραμματισμού και καθυστερήσεις λόγω της υποχρηματοδότησης από την κεντρική πολιτεία έκανε η κα Ελένη Αυλωνίτου των Πολιτών σε Δράση. «Για το Δήμο Γαλατσίου σημαντικό είναι το θέμα των χρήσεων γης και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού των υπηρεσιών του. Θεωρώ πως αυτό το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι μια κακή έκθεση ιδεών για το τι πόλη θέλουμε, μέσω αυτού προωθείται το στρεβλό μοντέλο ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και καταγράφονται άλυτα προβλήματα αυτής της πόλης» είπε κλείνοντας την τοποθέτησή της.
Τέλος, η κα Ελενα Ζέρβα από το «Πράσινο Γαλάτσι» υποστήριξε πως όσο καλή θέληση κι αν υπάρχει από πλευράς διοίκησης, τα αποτελέσματα θα είναι αρνητικά αν δεν καταγραφεί η άποψη της κοινωνίας, οι ανάγκες των πολιτών όπως αυτοί τις εκφράζουν. Ωστόσο αναγνωρίζει τη μεγάλη προσπάθεια, όπως είπε, πως έκανε η υπηρεσία και ο κ. Ζώμπος για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού γι’αυτό και ψηφίζει λευκό.

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Ας μιλήσουμε, λοιπόν, πιο συγκεκριμένα και ας δούμε τι προγραμματίζει να υλοποιήσει η δημοτική αρχή στο Γαλάτσι την τριετία 2012-2014 στους τέσσερις άξονες:
ΑΞΟΝΑΣ 1: Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός
ΑΞΟΝΑΣ 2: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής
ΑΞΟΝΑΣ 3: Τοπική Οικονομία και Απασχόληση
ΑΞΟΝΑΣ 4: Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου
Οπως είπαμε και παραπάνω, ορισμένες δράσεις θα μπορούσαν, ενδεχομένως, να χαρακτηριστούν και ως ιδεατές, ουτοπικές ή απλώς σαν να έχουν ξεπατικωθεί από αντίστοιχα προγράμματα αναπτυγμένων ευρωπαϊκών πόλεων.

ΑΞΟΝΑΣ 1
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

• Κοινωνική Πρόνοια και Υγεία
- Αναβάθμιση - Αναδιοργάνωση και διεύρυνση των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
- Ενίσχυση των Δραστηριοτήτων της Ανοικτής Δομής «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης και στήριξης ΑμΕΑ».
- Ενίσχυση και υποστήριξη της Δομής «Κέντρου Ημέρας για άτομα με άνοια και ψυχικές διαταραχές, σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ «Μετάβασις».
- Ενίσχυση της «Τράπεζας Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
- Προγραμματισμός και λειτουργία - εφαρμογή δράσεων για τη στέγαση, σίτιση και παροχή βοήθειας αστέγων καθώς και υποστήριξης ανέργων και των οικογενειών τους.
- Προγράμματα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας - Αγωγής Υγείας (π.χ. σε σχολεία).
- Δράσεις Δημόσιας Υγείας (πρόληψη - αντιμετώπιση - αποκατάσταση).
- Δημιουργία Κέντρου Πρόληψης Υγείας (αναβάθμιση Δημοτικού Ιατρείου).
• Κοινωνική Μέριμνα
- Μέριμνα για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ηλικιωμένοι, άποροι, μετανάστες, άνεργοι, ΑμΕΑ) με προγράμματα ενισχύσεων και υποστήριξης.
- Δημιουργία και λειτουργία συμβουλευτικών δομών για την αντιμετώπιση της ανεργίας και των επιπτώσεών της. Υποστήριξη παιδιών των ανέργων ως ομάδα υψηλού κινδύνου, απειλούμενα με κοινωνικό αποκλεισμό και έκθεσή τους στη φτώχεια.
- Προνοιακά επιδόματα για ΑμΕΑ, στεγαστική συνδρομή ηλικιωμένων κλπ.
- Δημιουργία Τοπικού Δικτύου φορέων Παροχής Κοινωνικής Φροντίδας. Συντονισμός και συνεργασία για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
- Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ηλικιωμένους (ΚΑΠΗ).
- Βελτιστοποίηση και προώθηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
- Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου.
- Συνέχιση του προγράμματος «Εναρμόνισης της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (ΕΣΠΑ).
• Κοινωνική Ενσωμάτωση και Κοινωνική Συνοχή
- Μέριμνα για την αντιμετώπιση ζητημάτων κοινωνικής ενσωμάτωσης όσων βιώνουν ή απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό (πρώην χρήστες τοξικών ουσιών, αλλοδαπούς, αποφυλακισθέντες, οικονομικά ασθενείς, ψυχικά πάσχοντες).
- Συνεργασία με τοπικούς και υπερτοπικούς φορείς και ιδρύματα κοινωικής πολιτικής καθώς και εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών με σκοπό την κοινωνική ενίσχυση και ανάπτυξη κοινωικής ευαισθησίας.
- Διασύνδεση και ένταξη του Δήμου σε Δίκτυα φορέων παροχής υπηρεσιών ενημέρωσης, πρόληψης και παρεμβάσεων.
- Σύσταση Ομάδας Προστασίας Ανηλίκων του Δήμου (για την παιδική κακοποίηση, παραμέληση), Διασύνδεση του Δήμου με το ΚΕ.ΣΑ.ΘΕ.Α., Ε.Κ.Κ.Α.
- Ανάπτυξη Δράσεων για την ενημέρωση, κατάρτιση και επαγγελματικό προσανατολισμό των Νέων σε άμεση συνεργασία με το ΚΕ.ΣΥ.Π. και το Τοπικό Συμβούλιο Νέων.
- Δράσεις ενημέρωσης μεταναστών για το Δήμο, τις υπηρεσίες, τα δικαιώματά τους, σε συνεργασία και με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου, με σκοπό την ομαλή υποδοχή και ένταξή τους στην κοινότητα.
- Ανάπτυξη Δράσεων για θέματα Ισότητας των φύλων, προγράμματα παρεμβάσων στα σχολεία και σε ομάδες Νέων, σε συνεργασία με τη Γεν. Γραμματεία Ισότητας.
- Δράσεις για την Πρόληψη Παραβατικότητας: Το.Σ.Π.Πα - Σύσταση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας (υπάρχει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) – Ολοκλήρωση της έρευνας για το «Αίσθημα ασφάλειας των Δημοτών» σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Παρουσίαση συμπερασμάτων, Προτάσεις για λήψη μέτρων.
- Ανάπτυξη του εθελοντισμού, τόσο από ομάδες δημοτών, όσο και από εξειδικευμέο επιστημονικό προσωπικό με στόχο την υποστήριξη των προγραμμάτων δράσεων της Κοινωνικής Υπηρεσίας.
• Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
- Δράσεις για την ενίσχυση της διδασκαλίας των μαθητών από εθελοντές εκπαιδευτικούς.
- Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δήμο.
- Δράσεις ΕΚΤ στα πλαίσια της Δ’ Προγραμματικής Περιόδου.
- Κατάρτιση Υπαλλήλων του Δήμου.
- Δημοτικό Σύστημα κατάρτισης και δια βίου μάθησης.
- Υποδομές εκπαίδευσης.
- Δημιουργία Δημοτικών Εστιακών σημείων σε κτίρια του Δήμου για ελεύθερη χρήση internet.
• Πολιτισμός και Αθλητισμός
- Βελτίωση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και της καθημερινότητας με πολιτιστικές και αθλητικές υποδομές.
- Ενίσχυση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.
- Ανάδειξη των πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Αλσος Βέικου.
- Ανάπτυξη των πολιτιστικών και αθλητικών υποδομών και δραστηριοτήτων.
- Ανάδειξη του χώρου της Ασβεστοκαμίνου ως χώρου και κτιρίου Πολιτιστικών Εκδηλώσεων.
- Διεκδίκηση χρήσης Ολυμπιακού Γυμναστηρίου Γαλατσίου για την ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού και πολιτισμού.
Στο φύλλο του επόμενου Σαββάτου (17/12/2011) θα δούμε αναλυτικά τις δράσεις που προγραμματίζει ο Δήμος Γαλατσίου στους άλλους τρεις άξονες: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής, Τοπική Οικονομία και Απασχόληση, και Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου.


Πηγη: palmosnews.gr

3 IES AD

deseo teliko

boskopoula teliko

Uhair ingalatsi