kentriko banner omorfos teliko33kosmos

Τρίτη, 03 Απριλίου 2012 19:20

Συνεδριάζει το ΔΣ Γαλατσίου

Written by
Rate this item
(0 votes)

Την  Τετάρτη 4η Απριλίου στις 19:30, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Γαλατσίου για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα Ημερήσίις Διάταξης...

1ο

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2012.

2ο

Έγκριση αθλητικού προγράμματος camp για το έτος 2012 και έκτακτη οικονομική επιχορήγηση από το Δήμο Γαλατσίου για την υλοποίησή του.

3ο

Έκτακτη οικονομική επιχορήγηση από το Δήμο Γαλατσίου για την επισκευή των μηχανημάτων του κολυμβητηρίου λόγω σοβαρής βλάβης.

4ο

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2012.

5ο

Αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Ετήσιου Σχεδίου Δράσης του Δήμου οικ. έτους 2012.

6ο

Έγκριση πλήρους απαλλαγής δημοτικών τελών σε μακροχρόνια ανέργους.

7ο

Μετατόπιση του περιπτέρου της κ. Θ.Π. Κοτσαμπάσογλου Ευγενίας σε νέα θέση.

8ο

Λήψη απόφασης εφαρμογής προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου μας ΠΑΣΧΑ 2012.

9ο

Κατανομή συνολικού ποσού ύψους 88.389,15 € στις σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου για τις λειτουργικές τους ανάγκες.

10ο

Κατανομή συνολικού ποσού ύψους 5.824,55 € στις σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου για κάλυψη δαπάνης των φωτοτυπιών σχολικών βιβλίων.

11ο
Συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας των Φύλων.
12ο

Ανάθεση των χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύει, σε τράπεζα.

13ο

Λήψη απόφασης για την ανάκληση της υπ΄αριθ. 248/2004 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, σχετικά με την επιβολή ειδικού δημοτικού τέλους για την τέλεση πολιτικών γάμων.

14ο

Ανάκληση της υπ΄αριθ. 56/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας σχετικά με τη «Συντήρηση δικτύου άρδευσης».

15ο

Συγκρότηση συλλογικών οργάνων (επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών & παραλαβής έργων, εργασιών και υπηρεσιών).

16ο

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου:«Κατασκευή αγωγών σύνδεσης ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων- ΕΡΓ.Σ.4».

17ο
Αλλαγή αναπηρικών πινακίδων στάθμευσης.
18ο

Χορήγηση άδειας τοποθέτησης κολωνακίων ή πλαστικών κώνων στο κράσπεδο των πεζοδρομίων ή στο ρείθρο αντίστοιχα δημοτικών οδών.

19ο
Μετατόπιση αναπηρικής θέσης στάθμευσης.
20ο

Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων του Δήμου».

21ο

Ψήφιση 1ου Α.Π.Ε. για την εργασία «Εργασίες αποτύπωσης περιοχών Δήμου Γαλατσίου» - Αρ. μελ.19/2011.

22ο

Εκδίκαση ενστάσεων κατά της υπ’ αρ. 386/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

23ο

Έγκριση ανάθεσης εργασίας «Βαφή κοινόχρηστων χώρων (πλατειών – νησίδων)».

24ο

Έγκριση «Ανάθεσης εργασιών φύλαξης των εγκαταστάσεων Άλσους Βεΐκου» σε ιδιωτική εταιρία παροχής υπηρεσιών φύλαξης.

25ο

Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής EXE 234/16-2-2012 στο όνομα του υπαλλήλου Κοντού Κωνσταντίνου (κλητήρας ΚΕΠ) για την προμήθεια κουπονιών κάρτας απεριορίστων διαδρομών έτους 2012, και απαλλαγή του υπολόγου.

26ο

Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής EXE 236/21-2-2012 στο όνομα της υπαλλήλου Στεφανοπούλου Σταυρούλας για την προμήθεια εισιτηρίων μεταφορικών μέσων, για τη μετακίνηση κλητήρων σε Δημόσιες Υπηρεσίες και απαλλαγή της υπολόγου.

27ο

Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής EXE 10/16-2-2012 στο όνομα της υπαλλήλου Φραγκουλοπούλου Μαρίας για την προπληρωμή ταχυδρομικού τέλους, για τον ανεφοδιασμό μηχανής γραμματοσήμανσης και απαλλαγή της υπολόγου.

28ο

Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής EXE 209/8-2-2012 στο όνομα της υπαλλήλου Δουλουμπάκα Σοφίας για την καταβολή ποσού για την εγκατάσταση υδροπαροχής στη πλατεία Παραδεισίων – Ιέρακος – Κενταύρου και απαλλαγή της υπολόγου.

29ο

Έγκριση διοργάνωσης έρευνας με θέμα: «Αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Κοινωνικής Υπηρεσίας στους δημότες και κατοίκους του Δήμου Γαλατσίου».

30ο

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.

31ο

Έγκριση καμπάνιας με θέμα: «Προστατεύομαι από την Ηλιακή Ακτινοβολία – Ενημερώνομαι για τον καρκίνο του δέρματος».

32ο

Έγκριση διοργάνωσης ομιλίας στο Πνευματικό κέντρο “ΘΑΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ” με θέμα: «Υπερπλασία Προστάτη & Καρκίνος του Προστάτη».

33ο

Έγκριση εκδήλωσης για την ημέρα της μητέρας και αφιέρωμα στις μονογονεϊκές οικογένειες.

34ο
Διοργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας.
35ο
Κανονισμός Διαχείρισης Τράπεζας Αίματος.
36ο

Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Αθηνών Χριστοφορίδη Γεώργιου.

37ο

Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το ακίνητο της κ. Ηλιοπούλου Άννας επί της οδού Αγ. Σπυρίδωνος 52-54.

38ο

Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το ακίνητο της κ. Κατσιούρα Αικατερίνης επί της οδού Τράλλεων 84.

39ο

Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το ακίνητο του κ. Κορρέ Δημητρίου επί της οδού Ηρακλείου 36.

40ο

Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το ακίνητο της κ. Σπυροπούλου Βιργινίας - Ελένης επί της οδού Ναυαρίνου 1 & Δερβενακίων.

41ο

Διαγραφή χρεώσεων του κ. Αγγελή Δημήτριου από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων, για το ακίνητο επί της οδού Διογένους 2-4.

42ο

Διαγραφή χρεώσεων του κ. Μαστρογιαννόπουλου Δημήτριου από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων, για το ακίνητο επί της οδού Χρυσανθέμων 24.

43ο

Διαγραφή χρεώσεων του κ. Μονδέλου Κωνσταντίνου από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων, για το ακίνητο επί της οδού Αγ. Αναργύρων 10.

44ο

Διαγραφή χρέωσης της κ. Πετράκου Ελένης, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

45ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. Τσαχάκη Γενναίου, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

46ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. Λώλου Λάμπρου, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

47ο

Διαγραφή χρέωσης 80,00 € της εταιρείας EFG Eurobank Ergasias (χρηματοδοτικές μισθώσεις Α.Ε.), από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.) (ΙΕΗ-7306).

48ο

Διαγραφή χρέωσης 80,00 € της εταιρείας EFG Eurobank Ergasias (χρηματοδοτικές μισθώσεις Α.Ε.), από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.) (ΙΖΖ-3607).

49ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. Λεγάκη Αντωνίου, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

50ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. Δημητρόπουλου Κων/νου, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

Last modified on Τρίτη, 03 Απριλίου 2012 19:25

3 IES AD

deseo teliko

boskopoula teliko

Uhair ingalatsi