kentriko banner omorfos teliko33kosmos

Κυριακή, 08 Φεβρουαρίου 2015 20:05

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΙ Ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ Ή ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ

Written by
Rate this item
(2 votes)

antreas-lampris 

Σε μία εποχή διόγκωσης των οφειλών προς Τράπεζες, εταιρείες και ιδιώτες («κόκκινα δάνεια»), η έκδοση διαταγών πληρωμής από τους τελευταίους είναι ολοένα και συχνότερο φαινόμενο. Έτσι, είναι σημαντικό κάθε πολίτης να γνωρίζει τι ακριβώς είναι η διαταγή πληρωμής, ποια είναι η διαφοροποίησή της από μία δικαστική απόφαση, ποιες δυνατότητες δίνει στον δανειστή (ΤΡΑΠΕΖΑ) και ποια δικαιώματα άμυνας δίνει στον οφειλέτη, καθώς και τις ισχύουσες προθεσμίες.

1. Τι είναι η Διαταγή Πληρωμής;

Η Διαταγή Πληρωμής αποτελεί τίτλο εκτελεστό, που ενσωματώνει μία οφειλόμενη χρηματική απαίτηση, π.χ. ληξιπρόθεσμο ποσό από δάνειο 10.000,00 ΕΥΡΩ. Εκδίδεται από τον Ειρηνοδίκη, αν η απαίτηση είναι μικρότερη ή ίση των 20.000 ευρώ ή από τον Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου σε περίπτωση που ξεπερνά το ποσό αυτό, που είναι κάθε φορά αρμόδιο κατά τόπο. Προκειμένου να εκδοθεί η Διαταγή Πληρωμής, θα πρέπει η οφειλή να αποδεικνύεται εγγράφως, με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο, π.χ. το σώμα της δανειακής σύμβασης, την κίνηση του λογαριασμού του δανείου.

2. Πώς εκδίδεται η Διαταγή Πληρωμής;

Η Διαταγή Πληρωμής εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως του δανειστή (Τράπεζας ή ιδιώτη) στο εκάστοτε αρμόδιο Δικαστήριο και στρέφεται κατά του οφειλέτη. Εκδίδεται χωρίς κλήτευση του οφειλέτη, κατά του οποίου στρέφεται. Διαταγή Πληρωμής δεν μπορεί να εκδοθεί για πρόσωπα, που διαμένουν στο εξωτερικό ή πρόσωπα άγνωστης διαμονής.

3. Τι ακολουθεί την έκδοση της Διαταγής Πληρωμής;

Μετά την έκδοση της Διαταγής Πληρωμής, θα πρέπει, για να είναι αυτή ισχυρή, να επιδοθεί με Δικαστικό Επιμελητή στον οφειλέτη, κατά του οποίου στρέφεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από το χρόνο δημοσίευσής της.

4. Τι συνέπειες έχει για τον οφειλέτη η σε βάρος του έκδοση Διαταγής Πληρωμής;

Ο δανειστής (Τράπεζα ή ιδιώτης) είναι πλέον εξοπλισμένος για την απαίτησή του με εκτελεστό τίτλο, τον οποίο μπορεί να εκτελέσει σε βάρος του οφειλέτη κατά τις διαδικασίες της Αναγκαστικής Εκτέλεσης, ενδεικτικά έχοντας δικαίωμα να εγγράψει εμπράγματη ασφάλεια (προσημείωση) στην ακίνητη περιουσία του οφειλέτη για να εξασφαλίσει την απαίτησή του, αλλά και προβαίνοντας σε καταδιωκτικά μέτρα σε βάρος του οφειλέτη και της περιουσίας του για να εισπράξει την απαίτησή του, π.χ. κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη μέχρι και πλειστηριασμός κ.ο.κ..

5. Πώς μπορεί ο οφειλέτης να αμυνθεί κατά της Διαταγής Πληρωμής που του επιδόθηκε;

Ο οφειλέτης έχει δικαίωμα μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα, που του επιδόθηκε η Διαταγή Πληρωμής να ασκήσει Ανακοπή (ένδικο βοήθημα) κατά της Διαταγής Πληρωμής, που του επιδόθηκε, με βάση το άρθρο 632 ΚΠολΔ ζητώντας να ακυρωθεί ή να μεταρρυθμιστεί. Η Ανακοπή απευθύνεται στο Δικαστήριο, που εξέδωσε την Διαταγή Πληρωμής και ορίζεται δικάσιμος, κατά την οποία κλητεύεται να παραστεί και ο δανειστής, ενώ παρίσταται και ο ανακόπτων-οφειλέτης. Το Δικαστήριο που συζητεί την Ανακοπή αποφασίζει αν θα ακυρωθεί ή όχι η Διαταγή Πληρωμής, ή αν αυτή θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί ως προς κάποιο μέρος της.

6. Με την άσκηση της Ανακοπής ο οφειλέτης προστατεύεται αυτόματα από τον δανειστή του;

Όχι. Για να προστατευτεί, θα πρέπει να ασκήσει Αίτηση αναστολής εκτέλεσης της Διαταγής Πληρωμής (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), η οποία προϋποθέτει την νόμιμη και εμπρόθεσμη άσκηση ανακοπής και την ύπαρξη κινδύνου ανεπανόρθωτης ή δυσχερώς επανορθώσιμης βλάβης στο πρόσωπο του οφειλέτη από την εκτέλεσή της, ενώ θα πρέπει να πιθανολογείται και η ευδοκίμηση της ασκηθείσας ανακοπής, δηλαδή η πιθανότητα να γίνει δεκτή από την ανακοπή έστω και ένας λόγος της. Η αίτηση αναστολής απευθύνεται στο ίδιο Δικαστήριο, που απευθύνεται και η ανακοπή. Για να προστατευτεί άμεσα, ο οφειλέτης δικαιούται να ζητήσει έκδοση Προσωρινής Διαταγής (προσωρινή απόφαση μέχρι τη συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων), που θα αναστέλλει προσωρινά, μέχρι την συζήτηση της Αίτησης αναστολής του ή μέχρι την έκδοση απόφασης επ' αυτής, την εκτέλεση της σε βάρος του Διαταγής Πληρωμής.

7. Τι συμβαίνει αν ο οφειλέτης δεν ασκήσει Ανακοπή μέσα στην ανωτέρω οριζόμενη προθεσμία;

Στην περίπτωση αυτή, ο δανειστής (ΤΡΑΠΕΖΑ) δικαιούται να επιδώσει ξανά (β’ επίδοση) στον οφειλέτη την Διαταγή Πληρωμής, προκειμένου, αν μετά την πάροδο δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη β΄ επίδοση ο οφειλέτης δεν ασκήσει Ανακοπή κατά το άρθρο 633 ΚΠολΔ, η Διαταγή Πληρωμής να τελεσιδικήσει (Τελεσιδικία Διαταγή Πληρωμής). Ωστόσο, ακόμα και στην περίπτωση, που ο οφειλέτης ασκήσει νόμιμα και την Ανακοπή του άρθρου 633 ΚΠολΔ, δεν έχει δικαίωμα άσκησης Αίτησης Αναστολής.

8. Γιατί είναι σκόπιμο ο οφειλέτης να ασκήσει Ανακοπή;

Η άσκηση της Ανακοπής του άρ. 632 ΚΠολΔ (μετά την πρώτη επίδοση της Διαταγής Πληρωμής) είναι σκόπιμο να γίνει, καθώς:

α) Αποτελεί το μοναδικό μέσο άμυνας του οφειλέτη κατά της σε βάρος του εκδοθείσας και επιδοθείσας Διαταγής Πληρωμής και τον μοναδικό του τρόπο να προβάλλει τις ενστάσεις και τους ισχυρισμούς του κατά αυτής με σκοπό την ακύρωσή της.

β) Αποτρέπεται η τελεσιδικία της Διαταγής Πληρωμής και

γ) Παρέχεται, με την άσκηση της Ανακοπής, το δικαίωμα στον οφειλέτη να ασκήσει και Αίτηση Αναστολής (Ασφαλιστικά Μέτρα), προκειμένου να μην εκτελεστεί άμεσα η Διαταγή Πληρωμής σε βάρος του ίδιου και της κινητής ή ακίνητης περιουσίας του.

Ειδικά όταν πρόκειται για Τράπεζα, στην Ανακοπή του ο οφειλέτης μπορεί να επικαλεστεί όλους τους ισχυρισμούς του σχετικά με τους καταχρηστικούς όρους κατά το ν. 2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή, όπως αυτός έως σήμερα έχει τροποποιηθεί (Γενικοί Όροι Συναλλαγών/Γ.Ο.Σ.), που περιλαμβάνονται στις επίμαχες δανειακές συμβάσεις ή συμβάσεις πιστωτικών καρτών βάσει των οποίων εκδόθηκε η Διαταγή Πληρωμής.

Ανδρέας Λ. Λάμπρης
Δικηγόρος Μ.Δ.Ε.-Πτυχ. Πολιτ. Επιστημών
Χαλκιδικής 1, Γαλάτσι Αττικής, 111 47
Κιν.:6944 897794

3 IES AD

deseo teliko

boskopoula teliko

Uhair ingalatsi